Boknyhet! Mind Training - Grunderna i Mental Träning

Boknyhet!  Mind Training - Grunderna i Mental Träning

Nu har Igor Ardoris och Lars-Eric Uneståhls nya bok "Mind Training - grunderna i mental träning" kommit!
Boken berättar om hur mental träning fungerar, varför det fungerar och visar på den forskning som finns kring beståndsdelarna i mental träning!
Klicka på länken för mer information eller köp av boken!