Bakom varje kritik finns en önskan

Bakom varje kritik finns en önskan

Om du bara visste hur sårande det är när du kritiserar mig.
Ingenting som jag gör verkar någonsin tillräckligt bra för dig.

Jag försöker varje dag så mycket jag kan att bidra till vår relation, men i stället för ett uppmuntrande leende eller ett ord av uppskattning får jag bara tillbaka missnöje och kritik.

Om jag ska vara ärlig så känner jag att jag verkligen måste anstränga mig, du har förmågan att förvandla det mest positiva samtalet till någonting som är fel.

Det känns så tråkigt när andra människor kan se saker som jag gör bra, men du – den som jag älskar mest – bara kan se och komma ihåg de saker som jag inte gjorde.

Jag försöker ständigt att göra dig nöjd – utan att någonsin få ett tack eller uppskattning för det. Men så fort jag gör något i dina ögon fel får jag höra om det inte bara en gång, utan gång på gång. Det känns som att du aldrig ser vad jag gör, bara det jag inte gör.

Det är svårt för mig att fortsätta försöka när du ständigt påpekar hur jag har misslyckats. Det gör mig ledsen att det jag gör inte är tillräckligt bra i dina ögon.

Jag tycker att vi har ett bra liv fullt av bra saker men det känns som att du bara ser det negativa i allt. Den här känslan är som en tyngd som bara växer ju längre vi är tillsammans.


Varför man kritiserar

Även om det låter märkligt så är bakgrunden till kritik faktiskt positiv. Det är ett försök att få till en förändring.

Klagomål, ständiga jämförelser, suckar och anklagelser är ett sätt att tala om för dig att någonting behöver förändras. Men även om baktanken är ett hopp om en lösning blir kritiken ofta en stor del av problemet.

Den som kritiserar sin partner förstår inte till fullo vilken effekt det får, även om avsikten är positiv blir resultatet negativt.

Vad som kan vara ett rop på hjälp låter fortfarande som kritik.

Till exempel: Du lyssnar ju inte på mig
kan betyda Jag vill att du visar intresse för mig genom att komma ihåg vad vi pratat om. Då känner jag mig nära och älskad av dig.

Eller Allt du tänker på är sex!
kan betyda Jag vill ha sex med dig, men för mig är det viktigt att känna mig känslomässigt nära dig för att jag ska kunna njuta.

Något som kan leda till missuppfattning är hur män och kvinnor skiljer sig åt när de hör kritiska ord.

Varken män eller kvinnor gillar sinnesstämningen kopplad till kritik, men om en kvinna beklagar sig inför en annan kvinna, till exempel

Jag blir tokig på barnen när de … så reagerar de flesta kvinnor med närhet och förståelse:

Vad jobbigt! Jag förstår hur det känns …


Men om en kvinna beklagar sig på samma sätt för en man känner han att förr eller senare kommer det att vara hans fel.

De flesta män är lösningsfokuserade och därför känns en kvinnas klagomål som att han personligen misslyckats med att lösa eller förhindra problemet.

Det intressanta är att när en man kritiserar en annan man är det ofta i en annan form, som ett skämt eller uppmaning till förbättring som till exempel

Men tvätta bilen, så där kan du inte åka omkring!

Bakom varje kritik finns en önskan, men när önskan levereras och tas emot på ett negativt sätt når bara det negativa fram.Hur kritik förstör en relation

De flesta människor bemöter kritik på samma sätt – genom försvar.

En del försvarar sig genom att anstränga sig ytterligare och/ eller be om ursäkt. Andra försvarar sig genom att dra sig tillbaka, bli arga eller ge upp.

När du blir kritiserad reagerar ditt nervsystem genom att gå i försvar och så länge du befinner dig där kan du inte komma nära din partner.

Om kritiken fortsätter över tid kommer du så småningom – medvetet eller inte – att associera din partner med problem och lidande i stället för glädje, och då finns inget annat val än att dra sig undan och bryta kontakten.

När detta händer kommer avståndet mellan dig och din partner att öka i en alarmerande takt. Par som befinner sig i ett sådant tillstånd riskerar att växa ifrån varandra, vilket sägs vara en av de vanligaste anledningarna när skilda par tillfrågas om vad som ledde till deras separation.

Interpersonell neurobiologi kan förklara varför det är viktigt, till och med livsviktigt, att vi har kontakt och känner oss nära våra partner. En av människans största drivkrafter är vårt sätt att knyta an till varandra. Vi skulle inte överleva som spädbarn och inte heller må bra och blomstra som vuxna utan närhet och kontakt med andra.

Vi behöver känna att vi är delaktiga, att vi ingår i ett sammanhang, att vi är älskade, hörda och förstådda.

Spegelneuroner i hjärnan förklarar hur mänskliga beteenden och känslor är smittsamma. Dessa nervceller läser ständigt av

avsikten i någon annans handlingar. De speglar både positiva och negativa känslor från människor och stämningen runt omkring oss.

Fördelen med spegelneuronerna är att de ligger till grund för hur vi lär oss att känna empati och förståelse för varandra. Nackdelen är att spegelneuroner likt en svamp suger in och reflekterar negativa känslor och beteenden.

Vi känner helt enkelt vad andra känner eftersom våra känslotillstånd smittar. Det är därför som det är stressande att leva med en negativ och kritisk person och deprimerande att leva med en deprimerad person. Vi påverkar och blir påverkade av varandras känslor.

Kritik kan förekomma i alla former: hårda ord, suckar, ett stängt kroppsspråk, kalla ögon, gäll röst, rynkad panna eller

defensiv tystnad. Kritiken studsar fram och tillbaka mellan oss som en boll i en tennismatch där båda är förlorare.

Ständig kritik kan till slut leda till förakt, som är ett givet och tydligt tecken på kommande separation eller skilsmässa. Förakt betyder: Jag har bestämt mig vad jag tycker om dig och det är inte bra. Förakt hindrar dig från att se vad din partner gör rätt, du ser bara vad din partner gör fel.


Från kritik till nya möjligheter

Bakom varje anklagelse, dragen slutsats, suck och klagomål finns en längtan, så gå rakt på sak – fokusera på din längtan. Be om vad du önskar på ett positivt, specifikt och mätbart sätt. Allt för att du ska få möjlighet att bli hörd och bekräftad.


Jag skulle verkligen tycka om ifall du kunde planera in en dag i månaden när vi har tre timmar bara för oss själva. Inga telefoner, ingen elektronik, inga barn – bara du och jag tillsammans.

Du kan omvandla kritiken genom att lyfta din underliggande längtan. Var klok i stället för kritisk. Du kan minska behovet av kritik genom att uppmärksamma din partner när han eller hon gör någonting som du uppskattar – även om det är en till synes trivial sak – och se det.

Vad skönt att du tömt diskmaskinen.

Vilken fantastisk kram jag just fick.

Det känns så bra när du ler och tittar på mig med dina varma ögon.

Vad glad jag blev att du kom ihåg att jag hade den presentationen på jobbet i dag.

Ditt meddelande lyfte mig verkligen.

Din partner är intresserad av vad du önskar men kan inte höra dig när önskningarna kommer i form av kritik. Behåll närheten genom att skicka positiva budskap.

Glöm inte att känslor smittar och försök att smitta din partner med positivitet. Men kom ihåg att skilja på dig själv och din partner. Den enda person du kan förändra är dig själv och du kan alltid på egen hand påbörja en positiv förändring inom dig. En förändring som bereder vägen för närhet genom att omvandla kritik till uppskattning och positiv kontakt. Vilken tur!Texten ovan är ett utdrag ur Eva berlanders bok "Du förstör vår relation: 20 sätt att förstöra en relation - och strategierna för hur ni kan reparera den!"