Artikelnummer:
13556

Dokument:

Mental Träning vid smärta(Nedladdningsbar MP3)

148 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
  Lägg i varukorg »
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Lars-Eric Uneståhl startade på 60-talet Avdelningen för klinisk och experimentell
hypnos vid Uppsala Universitet, en avdelning, där man under en tioårsperiod genomförde ett 50-tal studier om effekten av alternativa medvetandetillstånd på såväl kroppsliga som "själsliga" funktioner.
Ett av dessa undersöknings-områden var smärta, bl.a. ville man se hur smärtupplevelsen förändrades genom hypnos, självhypnos och mental träning. Som exempel kom Lars-Eric Uneståhl att använda "reaktionsbortfall
vid elchocksstimulering" som ett kriterium på "spontan trance"

Kliniska studier
Detta ledde så småningom till att metoderna utprövades i olika kliniska sammanhang. Lars-Eric Uneståhl påbörjade ett samarbete med docent Basil Finer, bl.a. genomfördes en rad operationer vid Samariterhemmet
i Uppsala med självhypnos som enda smärtlindringsmetod.
Så småningom blev självhypnos och mental träning en vanlig smärtlindringsmetod t.ex. i samband med mödravårdsförberedelse
och förlossning.
Samtidigt startade vi ett antal undersökningar för att undersöka
effekten av dessa metoder vid kronisk smärta. Genom systematisk
träning kunde även patienter med svåra kroniska smärttillstånd
lära sig att behärska och kontrollera sin smärta. På de smärtkliniker som upprättades runt om i landet blev självhypnos och mental träning ett viktigt hjälpmedel i metodarsenalen och på vissa håll inrättades speciella tjänster som "mental tränare".

Egenträning
För att underlätta arbetet på dessa kliniker och för att underlätta den hemträning, som blev en viktig del av behandlingen gjorde jag ett antal självinstruerande träningsprogram.
Bland de utvärderingar som har gjorts av dessa program kan nämnas de som utförts vid Helsingborgs sjukhus, där Hans Olsson
varit anställd som mental tränare sedan början av 90-talet. I ett antal forskningsrapporter har Olsson rapporterat om stora och hållbara effekter även på patienter, där smärttillstånden funnits
med under ett stort antal år.
Dock har inte alla med smärtproblem förmånen att få behandling
på en smärtklinik. Jag har därför beslutat att ställa dessa träningsprogram till förfogande för alla som har behov och intresse.
Detta görs bl.a. genom denna ljudbok.

Akut och kronisk smärta
I denna ljudbok finns två program för akut och två program för kronisk smärta. Dessa program är inte uppbyggda i en serie utan kan användas oberoende av varandra. Dock kommer vart och ett av dessa program att ge betydligt större effekt om man först går igenom den träning, som kallas för "Mental grundträning". Om du inte tränat mentalt tidigare rekommenderar jag därför att du genomgår de fyra program som finns i den ljudbok, som heter "Mental Grundträning", innan du startar med träningsprogrammen i denna ljudbok.

Ljudboken innehåller följande program:
1. Akut smärta 1
2. Akut smärta 2
3. Kronisk smärta 1
4. Kronisk smärta 2

Denna ljudbok är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.FAQ "Nedladdningsbara träningsprogram"