På gång!
 

                                          

 

På denna sida kommer du framöver kunna se vilka webinar som är på gång.
Föreläsningarna sänds på plattformen Zoom och du behöver inte ladda ner någon
speciell programvara för att kunna delta.

För mer praktisk information om aktuell föreläsning klickar du på respektive bild nedan.