Villkor för affiliates

Genom att anmäla er till Buena Vidas Affiliate-program godkänner ni nedanstående villkor.
Buena Vida förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning.
Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.

Om överträdelser av dessa villkor sker kan ert konto komma att frysas eller avslutas.
I ett sådant läge kommer inte innestående provisioner att utbetalas.
 

1. Kontot
Som Affiliate måste ni uppge ert fullständiga namn samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en person, det är således inte tillåtet att dela inloggningskonto med fler personer.

Ni får inte använda kontot i olagligt syfte. när ni använder programmet och ert konto får inga gällande lagar brytas.

Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad ersättning som erhållits genom bedrägeri, genom ifrågasättningsbara eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.


2. Affiliatorns skyldigheter
Affiliatorn ansvarar ensam för att dennes webbplats innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obsent, diskriminerande, pornografiskt, sexistiskt eller oanständigt.

Affiliate måste vara över (18) år.

Affiliate får inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till Buena Vida.
Med konstgjord trafik menas ogiltiga avslut vilka kan hänröras från t ex spindlar och robotar.
 

3. Buena Vidas skyldigheter
Buena Vida tillhandahåller och administrerar detta affiliate-program. Buena vida ansvarar också för att tillhandahålla banners, bilder och länkar som Affilitatorn använder sig av inom ramen för detta program. 

4. Provision
För genomförda köp via Affilatens unika kod, betalar vi en provision på 10% på varuvärdet, exklusive moms och eventuella fraktkostnader. Buena Vida förbehåller sig rätten att gå in och ändra Affiliates provision om köp går tillbaka.

5. Utbetalning
Affiliate begär själv via sitt inloggningskonto när innestående pengar skall utbetalas, dock så måste summan överstiga 500 sek. Utbetalning sker till det konto som Affilate ugivit inom 30 dagar från det att begäran om utbetalning skett. Det åligger Affiliate att ansvara för att uppgifterna är korrekta.

6. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med det att Du godkänts som Affiliate till dess avtalet sägs upp eller hävs.

Affilate har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

Buena Vida har rätt att häva avtalet med Affiliate och stänga av Affiliate från Buena Vidas tjänst.
Vid hävning av avtalet skall Buena Vida omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande.
Om avtalet hävs upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Affiliate betalas ut.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.

Klicka här för att registrera ett konto eller logga in