Utbildningar

 

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad på och anmäla dig till de aktuella utbildningar och Workshops som Igor håller. 

 

"Igor har en sällsynt pedagogisk förmåga i att förmedla, hur vi som fysiska individer kan träna oss i att undvika stress, som annars lätt tar över och styr oss i negativ riktning. Den struktur som Igor använder sig i utbildningssituationen är att han varvar teori och praktiska övningar.
För ambulanspersonalens professionella utveckling ser jag Igors koncept som en betydelsefull del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett förebyggande perspektiv. Igor Ardoris blev mycket uppskattad av vår ambulanspersonal på det sätt han förmedlade ämnet stresshantering.
Jag kan därför varmt rekommendera Igor Ardoris i ämnet stresshantering för ambulanspersonal".
Mina bästa rekommendationer!
Åke Centervärn, Verksamhetschef Ambulanssjukvården Dalarna
 
 

 

"Utbildningsansvarig och elever vill framföra sin uppskattning för genomförd utbildning i ’Mental tuffhetsträning’ till Igor Ardoris.
Utbildningens innehåll i kombination med Igor Ardoris personlighet och metodik gav oss nya insikter och förutsättningar att utveckla vår verksamhet för framtiden." TACK!
Insp Peter Fredriksson, Kompentensutvecklare (Polismyndigheten i skåne)
 

 

Frågor om  Igor Ardoris utbildningar/Workshops

Fredric Backnert 070-3320036
fredric@buenavida.se