Buena Vida AB betyder "det goda livet", vilket vi vill hjälpa andra människor att uppnå.

Buena Vida säljer, marknadsför och distribuerar träningsmaterial för Mental Träning och Personlig Utveckling.

Vårt material är till största del utarbetat av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl som anses vara ledande inom området.


Buena Vida är också en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildningar inom områdena Mental Träning och Coaching.

Vi förmedlar även föreläsare som passar för både mindre och större grupper.

Under veckorna 29 och 30 kommer vi ha en lägre bemanning här på kontoret, vilket innebär att vi inte hinner vara lika snabba med att skicka beställningar och svara på mail som annars. Vi hoppas på er förståelse gällande detta.

Trevlig Sommar!