Vad är Mental Träning?

 

Mental Träning vänder sig till alla människor. Mental Träning handlar nämligen om det som händer i huvudet på oss alla varje dag. 

 

I huvudet pågår ständigt mentala processer av tankar, bilder och känslor. Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vi kan ha tankebilder och känslor som hjälper oss eller stjälper oss i livet.

 

Eftersom all ”icke fysisk” träning kallas Mental Träning så är det en mycket viktig del av den Personliga Utvecklingen. Mental Träning är en systematisk och långsiktig träning av men­tala processer (tankar, inre bilder, attityder och känslor) med syfte att öka den personliga effektivi­teten och välbefinnandet vilket leder till en högre livskvalitet.

Ja, säger du, visst förstår jag att positivt tänkande är bättre än negativt, men vad ska jag göra åt det? Jag kan väl inte bestämma vilka tankar som jag ska tänka, de kommer ju av sig själv och jag får ofta tankar som jag inte vill ha. Helt riktigt, normalt har vi mycket liten kontroll över våra tankebilder, våra känsloreaktioner eller vårt sätt att tolka tillvaron. Därför är det viktigt att genom den Mentala Träningen lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla. På det sättet startar en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

 

 

Lars-Eric Uneståhl & Mental Träning

Lars-Eric Uneståhl är Fil. Dr. i tillämpad psykologi och Mental Träning.

Lars-Eric Uneståhl har publicerat ett 20-tal böcker och över hundra forskningsrapporter. Han har arbetat med nationella och olympiska team samt många företag i flera olika länder. För svenska folket är Lars-Eric Uneståhl mest känd som grundaren av den Mentala Träningen samt de träningsprogram som många svenskar använt sig av sedan början av 70-talet.

Lars-Eric Uneståhl har under årtionden forskat om och utvecklat program för Personlig Ut­veckling och självträning, inom områden som avspänning, motivation, stresshantering och livskvalitet.


Under årens lopp har hundratusentals svenskar använt sig av Lars-Eric Uneståhls träningsprogram för ökad effektivitet och bättre hälsa. Under det senaste årtiondet har den Mentala Träningen spridit sig till de flesta samhällsområden. Skolan, arbetslivet, hälso- och sjukvården utgör idag mycket viktiga tillämpningsområden. Idag använder sig många av Sveriges ledande företag av Mental Träning som en viktig metod för att skapa en bättre arbetsplats.

Vill du veta mer? Nedan finns länkar till fem artiklar av Lars-Eric Uneståhl. Artiklarna beskriver på ett enkelt sätt olika delar av Personlig Utveckling genom Mental Träning. 

 

1. Skapa din egen framtid!

2. Avspänd effektivitet

3. Du kan mer (om) än du tror!

4. Den positiva stressen

5. Arbetsglädje och livslust