Buena Vida är ett förlag, agentur och entreprenörsbolag grundat 2006 och beläget i stockholm.
Vår utgivning består av framförallt facklitteratur
 inom områden som mental träning, relationer, kommunikation, personlig utveckling och ledarskap.

Den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har.
Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.

Bland våra författare hittar man namn som Igor Ardoris, Eva Berlander, Jenny Hagman, Fredrik Praesto, Antoni Lacinai, Madeleine Vall, Håkan Ericson, Lars-Eric Uneståhl mfl.

Buena Vida betyder ”det goda livet”, vilket vi vill hjälpa människor att uppnå.