Utbildning mindfulness

 

Buena Vida samarbetar med Skandinaviska Ledarhögskolan(SLH) när det gäller utbildningar i Mindfulness. Denna utbildning är en distansutbildning, vilket innebär att du själv bestämmer när du vill starta och i vilken takt du vill studera.

 


 

 

Mindfulness

Har sina rötter i den österländska Zenbuddhismen och handlar om att öka medvetenheten om inre och yttre skeenden. på svenska översätter vi ofta det engelska ordet mindfulness med "medveten närvaro". Att vara medvetet närvarande är en naturlig mänsklig kapacitet vi redan besitter. Genom denna utbildning i mindfulness lär du dig att möta det du blir medveten om med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans.

 

Metoden är vetenskapligt prövad av docent Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts Medical Center. Han har sedan 1979 tillsammans med kollegor framgångsrikt behandlat över 16 000 patienter med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar. De studier som initierats av Dalai Lama om vad som händer i hjärnan vid meditation har också tydligt visat på att meditation har en gynnsam effekt på vårt humör och vår hälsa. Idag bedrivs en aktiv forskning i mindfulness vid flera kliniker runt om i världen, bl.a. på Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Klicka på länken nedan för mer information om den utbildning som Buena Vida kan erbjuda er inom Mindfulness.


För mer information eller anmälan kontakta oss på mail utbildning@buenavida.se eller telefon 08-650 72 60.

 

 
 

Mindfulness practitioner