Utbildningar i Mental Träning

 

Buena Vida samarbetar med Skandinaviska Ledarhögskolan(SLH) när det gäller utbildningar i Mental Träning.

 

SLH arbetar med den internationella formen av distansutbildning, vilket innebär att man själv bestämmer studiestart och studietakt.

Denna studieform, som bygger på att ett "livslångt lärande", måste ske i livet, dvs hemmiljö och kopplas till livsfrågor, passar alla oberoende av var man bor eller vad man sysslar med.

 

Kunskapsdelen tillhandahålles genom litteratur och DVD-lektioner. (Undersökningar i starten visade att videolektioner gav både kvantitativt och kvalitativt bättre kunskap än motsvarande "live"-lektion. Kompetensutveckling uppnås genom noga strukturerade tillämpnings- och träningsprogram.

 

Interaktion med kursledning och andra kursdeltagare sker genom post, fax och Internet och genom frivilliga lokala, regionala och centrala möten. En annan viktig interaktion är den mellan kursdeltagaren och hans/hennes nätverk (familj, vänner, arbetskamrater).

 

SLH arbetar med
1. Hela människan (kunskaper och färdigheter)
2. En utbildning som syftar till en varaktig effekt
3. En utbildning som vänder sig till alla

 

Det sista innebär att "bra ledarskap" dels definieras som att "få andra att växa/fungera och må bra", där t.ex. varje förälder blir en viktig ledare, dels som förmågan "att leda sig själv". För att kunna vända sig till alla krävs gymnasiekompetens bara för vissa utbildningar. För att ge alla en chans sätts kraven i många kurser under utbildningen istället för vid inträdet (öppen högskola). Vissa deltagare läser också mer för sin egen skull än för att tentera och få yttre meriter.

 

SLH:s grundprinciper
SLH och dess internationella motsvarighet SIU (Scandinavian International University) arbetar båda med visionen "Utbildning för en bättre värld". Vägen dit går genom utveckling av individ, team, organisation, och samhälle. På individplanet är utvecklingsprocessen uppdelad i funktion och prestation (idrott, studier, arbete, relationer) och hälsa enligt WHO:s definition (optimalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande).

 

 

Klicka på länkarna nedan för mer information om de utbildningar som Buena Vida kan erbjuda er inom Mental Träning.

 

 För anmälan kontakta oss på mail utbildning@buenavida.se eller telefon 08-650 72 60.

 

  

PUMT

   
 
 

LMT
(fortsättningsutbildning till licensierad mental tränare)