Presentation av Lars-Eric Uneståhl

 


Om Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric Uneståhl är Fil. Dr. i tillämpad psykologi och Mental Träning
Lars-Eric Uneståhl har publicerat ett 20-tal böcker, ca 30 träningsprogram på CD och över 
hundra forskningsrapporter. Han har arbetat med nationella och olympiska idrottsteam samt många 
företag i olika länder. Lars-Eric Uneståhl är känd som en av grundarna till Mental Träning och anses 
vara en av de ledande inom området.  

Lars-Eric Uneståhl har
 under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för Personlig Utveckling genom Mental Träning. Programmen är i form av självträning inom områden som avspänning, motivation, effektivitet, topp-prestationer, stresshantering, livskvalitet, ledarskap etc. 


Miljoner svenskar har använt sig av Lars-Eric Uneståhls träningsprogram för ökad effektivitet och bättre hälsa. Under det senaste årtiondet har den Mentala Träningen spridit sig från idrotten till de flesta samhällsområden. 
Lars-Eric Uneståhl är en ofta anlitad föreläsare som ger inspiration och styrka till både mindre och större grupper. 

Fakta om Lars-Eric Uneståhl

Utbildning: Lars-Eric Uneståhl har en gedigen utbildning inom Psykologi, Coaching, NLP, Mental Träning och Personlig Utveckling. Han har studerat 
och själv undervisat både i Sverige och utomlands.
Lars-Eric Uneståhl har även skrivit ett antal forskningsrapporter inom dessa områden.
Proffesion: Medverkar i utbildningar inom
Mental Träning, Coaching, NLP, Ledarskap 
och Stresshantering vid Skandinaviska Ledarhögskolan.
Lars-Eric Uneståhl är en mycket populär 
och ofta anlitad föreläsare.  
Referenser:
Lars-Eric Uneståhl har arbetat med en lång rad företag inom både privat och offentlig sektor. 
Han har anlitats av några av Sveriges största företag som t.ex. SE-Banken, Skanska, ABB och Telia. 
Han har även arbetat med olympiska kommitéer i flera olika länder.

Pratar gärna omMental Träning, Personlig Utveckling, Självbild och Målbild, Coaching och 
Stresshantering.
Föreläsningsrubriker: t.ex.
Mental Träning, Skapa din egen framtid, Framgångsrik Coaching, 
Trygghet i förändringen, Mental Tuffhetsträning, Arbetslust och livsglädje, Motivation och Målbilder.

 

 

Intresserad av föreläsning? Kontakta oss:

Tel. 08-650 72 60

info@buenavida.se