Om Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric Uneståhl är Fil. Dr. i tillämpad psykologi och Mental Träning. 

Lars-Eric Uneståhl har under flera årtionden forskat om och utvecklat principer och program för Personlig Utveckling genom Mental Träning. Programmen är i form av självträning inom områden som avspänning, motivation, effektivitet, topp-prestationer, stresshantering, livskvalitet, ledarskap etc.

Lars-Eric Uneståhl utvecklade den Mentala Träningen inom idrotten och har under årens lopp arbetat med en mängd elitidrottsmän/-kvinnor samt flera olympiska team runt om i världen. Under senaste årtiondet har den Mentala Träningen spridit sig till de flesta samhällsområden.

Lars-Eric Uneståhl har publicerat ett stort antal böcker och träningsprogram med inriktning på Mental Träning och Personlig Utveckling. Han har även författat över hundra forskningsrapporter inom samma områden.

Hundratusentals svenskar har använt sig av Lars-Eric Uneståhls träningsprogram för ökad effektivitet och bättre hälsa. Under de senaste åren har utvecklingsarbetet alltmer inriktats på personlig kvalitet, teamutveckling samt arbets-, relations- och livskompetens.

Lars-Eric Uneståhl är rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH). SLH har ett stort utbud av kurser och utbildningar inom Mental Träning, NLP, Coaching, Stresshantering och Ledarskap.

 

Lars-Eric Uneståhl har arbetat med en lång rad företag inom både privat och offentlig sektor. 
Han har anlitats av några av Sveriges största företag som t.ex. SE-Banken, Skanska, ABB och Telia. 
Han har även arbetat med olympiska kommitéer i flera olika länder.

Pratar gärna omMental Träning, Personlig Utveckling, Självbild och Målbild, Coaching och 
Stresshantering.
Föreläsningsrubriker: t.ex. 
Mental Träning, Skapa din egen framtid, Framgångsrik Coaching, 
Trygghet i förändringen, Mental Tuffhetsträning, Arbetslust och livsglädje, Motivation och Målbilder.

 

Intresserad av föreläsning? Kontakta oss:
 

Tel. 08-650 72 60
 
 Nedan ser du de träningsprogram och böcker som vi kan erbjuda er med Lars-Eric Uneståhl.

 

CD-Skivor av Lars-Eric Uneståhl
 
   
 

Böcker av Lars-Eric Uneståhl