Föreläsningar

 

Igor är en mycket ärlig, erfaren och uppskattad föreläsare.  Igor har arbetat med hundratals skolor, företag och organisationer, samt med några av de mest framstående idrottarna och musikerna i Sverige. Igors föreläsningar är alltid interaktiva med praktiska övningar och demonstrationer, vilket gör att publiken kan ta till sig budskapet på ett lätt och roligt sätt.
Det handlar om att uppleva och få insikter istället för att bara lyssna och förstå. Tanken är att du som deltagare direkt efter föreläsningen ska kunna applicera det du lärt dig på konkreta situationer i ditt vardagsliv.

Den röda tråden i Igors föreläsningar handlar om hur vi kan hitta och behålla motivation, balans och mod i vårt dagliga liv, samt hantera vår egen och andras ilska, rädsla och negativitet.
Alla föredrag skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

 

Exempel på föreläsningsteman:

 • Att lyfta fram det Bästa
  Att lyfta fram det Bästa hos dig själv och dina medarbetare/(med människor). Vad krävs för att vi ska konsekvent visa oss från våra bästa sidor och hur kan vi hjälpa andra till samma sak?
   
 • Att lära sig förlora – Vägar till styrka i svåra situationer
  Att lära sig förlora handlar om att bygga upp sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga, svåra och smärtsamma perioder i vårt liv oavsett om dessa inträffar i vårt arbete, vår hälsa eller i våra relationer. Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressande och besvärliga situationer. Då, när man som mest behöver tillgång till sina optimala resurser blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Vi lär oss om olika vägar till styrka i svåra situationer.
   
 • Intelligent målsättning
  Hur kan en intelligent målsättning minska vår stress, höja motivation, skapa energi på både lång och kort sikt, samt bringa hopp, ordning och struktur i vår tillvaro? Att sätta mål intelligent innebär att ta hänsyn till hela människan, d v s hennes kognitiva, emotionella och fysiska aspekter.
   
 • Hot- Våld- och Stresshantering
  Denna föreläsning handlar om hur vi kan hitta och behålla motivation, balans och mod i vårt dagliga liv, samt hantera vår egen och andras ilska, rädsla och negativitet – du får uppleva och får insikter snarare än att enbart lyssna och förstå!
   
 • Passion för Lärande
  Det finns en stark koppling mellan vår förmåga till lärande och vår förmåga till topp prestation. I denna föreläsning kommer vi lära oss om den kopplingen och hur vi kan använda oss av den, både i vårt arbetsliv och i vår övriga vardag.

 

 

Boka Igor Ardoris

Fredric Backnert 070-3320036
fredric@buenavida.se