Coachingutbildningar

 

Buena Vida samarbetar med Skandinaviska Ledarhögskolan(SLH) när det gäller utbildningar i Coaching. Vissa av utbildningarna är förlagda utomlands. Dessa utbildningar är momsbefriade vilket innebär att vi kan erbjuda ett lägre pris. Läs mer om detta under respektive utbildning.

 

Coaching

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som utbildad coach kommer du att kunna hjälpa andra att hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används i dag.

 

Under coachutbildningen kommer vi även att presentera framtidens coaching där de etablerade coachingprinciperna kompletteras med det bästa från NLP, Mental, Kognitiv och Emotionell Träning. Utbildningen bygger på "action learning" och "learning by doing" och består av en kombination av teoretiska genomgångar, demonstrationer, övningar och träning. SLH har ett nära samarbete med certifieringsorganisationen International Coaching Community (ICC).

 

 

Certifieringsorganisation

ICC bildades 2003 av Joseph O´Connor och Andrea Lages. Genom sina tydliga och klara utbildningsmål kombinerat med innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler hade ICC på några år utvecklats till den största professionella organisationen i världen. ICC är en certifieringsorganisation och alla medlemmar är ICC certifierade coacher. Under 2008 fanns det mer än 4 000 internationellt certifierade coacher i över 60 länder.


Joseph O´Connor, som under 80- och 90-talen var den mest kände utbildaren och författaren (17 böcker) inom NLP (Neurolinguistisk Programmering), övergick i slutet av 90-talet allt mer till coaching och hans böcker "Coaching with NLP" och "How Coaching works" (bägge översatta till svenska) används idag i coachingutbildningar över hela världen. Tillsammans med sin kollega och fru Andrea Lages har han också arbetat fram riktlinjerna för och innehållet i coachingutbildningarna.

 

 

Klicka på länken nedan för mer information om de utbildningar som Buena Vida kan erbjuda er inom Coaching.


För mer information eller anmälan kontakta oss på mail utbildning@buenavida.se eller telefon 08-650 72 60.

 

 
 

Coachutbildningar Skandinaviska Ledarhögskolan