Böcker och TräningsprogramIgor Ardoris är en mycket produktiv författare och har även skapat ett stort antal träningsprogram.
Nedan ser du en del av hans utgivning, klicka på respektive bild för mer information eller för köp.

 

Böcker

 
Stark på insidan är en annorlunda bok om mental tuffhetsträning. Madeleine Vall Beijner är ett klassiskt exempel på en elitidrottare med enorm vilja, ambition och träningsdiciplin. Samtidigt är hon en ung kvinna med ADHD. Den här boken berättar om en träningsmodell som utvecklades under det tio år långa samarbetet med pedagogen och mentala tränaren Igor Ardoris. Konceptet är enkelt och konkret för att passa även personer med väldigt mycket energi och lite tålamod. Som läsare får du möjlighet att ta del av teorin och de praktiska övningarna som hjälpte Madde att utveckla mental tuffhet i ringen såväl som i livet.
 
Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressande och besvärliga situationer. Då, när man som bäst behöver tillgång till sina optimala resurser, blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Därför är det viktigt att bygga upp sin styrka innan vi drabbas av motgång. Att lära sig förlora handlar om att bygga upp sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga, svåra och smärtsamma perioder i vårt liv, oavsett om dessa inträffar i vårt arbete, vår hälsa eller i våra relationer.
hypnothinking är titeln på den här boken och det koncept som bokens författare Igor Ardoris och Fredrik Praesto har utvecklat tillsammans. Med hypnothinking lär du dig verktyg och strategier för utveckling av din mentala styrka i vardagen. Att utveckla förmågan till totalt fokus utgör kärnan i konceptet. Denna förmåga kan du sedan använda dig av i livets alla sammanhang.
Hjärnan styr kroppen. Målet med mental träning är därför att vi ska lära oss att använda våra mentala processer för att kunna påverka vårt beteende, våra prestationer och våra fysiska reaktioner. På det sättet kan vi lära oss att både fungera och må bättre i våra relationer, vårt arbete och vårt vardagsliv. Mental träning bygger på vissa generella och sedan länge vetenskapligt utprövade principer.
Igor Ardoris är tillbaka med en ny tankeväckande bok där han diskuterar en av samhällets viktigaste byggstenar: hänsyn. Vi lever i ett samhälle där var och en - åtminstone i teorin - är fri att skapa sin egen identitet och livsstil. Men med frihet kommer även ansvar, och i det friare, individbaserade och mer inkluderande samhälle vi vill bygga idag är det viktigare än någonsin att visa hänsyn till varandra.
Boken undertitel Lycka och att lyckas sammanfattar de två områden som Igor får mest frågor om i sitt arbete: Hur kan jag bli lyckligare och hur kan jag lyckas? Vi tycks ha en tendens att blanda ihop dessa två saker i dagens samhälle. Många utgår från att de kommer att bli lyckliga när de lyckas, samtidigt som de ser det som omöjligt att vara lyckliga om de inte lyckas. Men i själva verket finns det inget direkt samband mellan att vara lycklig och att lyckas med det man företar sig. 

Betyg, kunskapsmål och formell lärarkompetens har lyfts fram som avgörande och viktiga faktorer för skolan. Men det är i mötet mellan lärare och elever som skolans framgång kan förverkligas.

Denna bok är slut på förlaget.

Denna bok följer upp flickornas berättelser om utsatthet, ochupplevelser av att ha blivit lämnade i sticket.
Kunskapsglappet är fortfarande stort när det gäller livet på nätet.

Denna bok är slut på förlaget.


E-böcker

Detta är e-boksversionen av boken med samma namn.
Detta är e-boksversionen av boken med samma namn.

 

Träningsprogram och Appar

Detta är ett träningsprogram för att bygga upp vår förmåga att hantera obehagliga förnimmelser, tankar och känslor. Vi lär oss möta det som är skrämmande och obehagligt i ett tillstånd av lugn och stabilitet så att vi kan behålla vårt fokus under press. 

Detta är den tillhörande appen till boken "Stark på insidan". På denna app finns ett antal träningsprogram samt ett andningsverktyg som tillsammans hjälper dig att bli Stark på insidan.

Om du klickar på bilden ovan kommer du till iphone-versionen av denna app.

Detta är den tillhörande appen till boken "Stark på insidan". På denna app finns ett antal träningsprogram samt ett andningsverktyg som tillsammans hjälper dig att bli Stark på insidan.

Om du klickar på bilden ovan kommer du till android-versionen av denna app.