Föreläsningar & Events

Buena Vida arrangerar även föreläsningar, workshops, kurser och andra events.
Innehållet för dessa events följer de ämnen som våra böcker tar upp, dvs. mental träning, ledarskap, relationer, självmedkänsla och andra former av personlig utveckling både för individ och team.

Både de föreläsningar och events samt den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.