Ditt ständiga kritiserande förstör vår relation - del.1

Ditt ständiga kritiserande förstör vår relation - del.1

Ditt ständiga kritiserande förstör vår relation heter ett kapitel i Eva Berlanders mycket uppskattade bok "Du förstör vår relation".

Vi kommer här publicera detta kapitel uppdelat på tre delar.
Den första delen heter: Varför man kritiserar
Trevlig läsning!Om du bara visste hur sårande det är när du kritiserar mig.
Ingenting som jag gör verkar någonsin tillräckligt bra för dig.

Jag försöker varje dag så mycket jag kan att bidra till vår relation, men i stället för ett uppmuntrande leende eller ett ord av uppskattning får jag bara tillbaka missnöje och kritik.

Om jag ska vara ärlig så känner jag att jag verkligen måste anstränga mig,
du har förmågan att förvandla det mest positiva samtalet till någonting som är fel.

Det känns så tråkigt när andra människor kan se saker som jag gör bra, men du – den som jag älskar mest – bara kan se och komma ihåg de saker som jag inte gjorde.

Jag försöker ständigt att göra dig nöjd – utan att någonsin få ett tack eller uppskattning för det. Men så fort jag gör något i dina ögon fel får jag höra om det inte bara en gång, utan gång på gång. Det känns som att du aldrig ser vad jag gör, bara det jag inte gör.

Det är svårt för mig att fortsätta försöka när du ständigt påpekar hur jag har misslyckats.

Det gör mig ledsen att det jag gör inte är tillräckligt bra i dina ögon. Jag tycker att vi har ett bra liv fullt av bra saker men det känns som att du bara ser det negativa i allt.
Den här känslan är som en tyngd som bara växer ju längre vi är tillsammans.
Varför man kritiserar

Även om det låter märkligt så är bakgrunden till kritik faktiskt positiv.
Det är ett försök att få till en förändring.

Klagomål, ständiga jämförelser, suckar och anklagelser är ett sätt att tala om för dig att någonting behöver förändras. Men även om baktanken är ett hopp om en lösning blir kritiken ofta en stor del av problemet.

Den som kritiserar sin partner förstår inte till fullo vilken effekt det får, även om avsikten är positiv blir resultatet negativt.

Vad som kan vara ett rop på hjälp låter fortfarande som kritik.

Till exempel: Du lyssnar ju inte på mig
kan betyda Jag vill att du visar intresse för mig genom att komma ihåg vad vi pratat om.
Då känner jag mig nära och älskad av dig.

Eller Allt du tänker på är sex!
kan betyda Jag vill ha sex med dig, men för mig är det viktigt att känna mig känslomässigt nära dig för att jag ska kunna njuta.

Något som kan leda till missuppfattning är hur män och kvinnor skiljer sig åt när de hör kritiska ord.

Varken män eller kvinnor gillar sinnesstämningen kopplad till kritik, men om en kvinna beklagar sig inför en annan kvinna, till exempel
Jag blir tokig på barnen när de … så reagerar de flesta kvinnor med närhet och förståelse:
Vad jobbigt! Jag förstår hur det känns …

Men om en kvinna beklagar sig på samma sätt för en man känner han att förr eller senare kommer det att vara hans fel.

De flesta män är lösningsfokuserade och därför känns en kvinnas klagomål som att han personligen misslyckats med att lösa eller förhindra problemet.

Det intressanta är att när en man kritiserar en annan man är det ofta i en annan form, som ett skämt eller uppmaning till förbättring som till exempel
Men tvätta bilen, så där kan du (fan) inte åka omkring!

Bakom varje kritik finns en önskan, men när önskan levereras och tas emot på ett negativt sätt når bara det negativa fram.

Inom kort publicerar vi del 2 i detta kapitel, Hur Kritik förstör en relation