Item ID:
1064

Documents:

Mental Träning för barn & ungdom med speciella behov

65 kr
Available
Not available
.
  Add to cart »
Not available
Product Description:

Den fjärde CD:n i serien "Livsfärdighetsträning för barn & ungdom". Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv ("hög livskvalitet") har visat att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter (“7 C:s– childlike capacities" – 7 barnlika egenskaper) som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.

Programmen gjordes från början på uppdrag av Röda Korset och vände sig till mobbade elever i skolan. Programmen har modifierats
och riktar sig nu till alla ungdomar, som på grund av mobbing, utslagning, relationsproblem m.m. känner sig ensamma och övergivna. Flera av programmen (t.ex. Självförtroendeträning, Mental
tuffhetsträning m.fl.) kan dock de flesta ungdomar ha nytta av. CD:n består av 5 träningsprogram (Muskulär avslappning, Det mentala rummet, Självbildsträning, Mental Tuffhetsträning, Egenträning) samt instruktioner till vart och ett av dem. Varje program bör tränas 5-7 gånger innan man går vidare till nästa.Recommended accessories for this item