Buena Vida AB 

 

Buena Vida AB är ett företag som säljer, marknadsför och distribuerar träningsmaterial för Mental Träning och Personlig Utveckling. En stor del av vårt material är framtaget av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl som anses vara en av de ledande inom dessa områden.

 

Buena Vida betyder ”det goda livet”, vilket vi vill hjälpa människor att uppnå.

 

Buena Vida är också en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildningar inom områdena Mental Träning, NLP och Coaching. Vi har ett nära samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) och Nordic Institute (NIN) som specialiserat sig på kurser och utbildningar inom samma områden.

  

Den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.

 

Tanken bakom produkterna är att varje människa har en mängd resurser som man tyvärr inte använder genom att man antingen blockerar dem t.ex. genom självbilder och tankesätt eller genom att man inte hittat vägarna till dessa resurser.

 

Meningen med de träningsprogram som finns är att alla människor genom en systematisk och långsiktig träning kan nå de mål och skapa den framtid som man själv bestämmer innan man startar träningen.

Mental Träning syftar bl.a. till att hitta de tankar, bilder, attityder och känslor som leder till ett bättre liv.

Eftersom alla människor har dessa mentala processer pågående varje dag så borde det ligga i varje människas intresse att träna in de tankar, känslor, självbilder och målbilder som hjälper oss i livet istället för stjälper oss.