Item ID:
4160

Förhandsboka! Samurai Mindset-Hängivelsens väg till mental styrka

199 kr
Available
Not available
.
  Add to cart »
Not available
Product Description:

Ordet samuraj betyder att tjäna på Japanska.
Det var också benämningen för de adliga krigarna i det feodala Japan.
Under 1000 år styrde samurajklassen öriket Japan och döden var deras konstanta följeslagare och en oundviklig del av deras verklighet.   En samuraj förväntades ha en spartansk självdisciplin, vara osjälvisk, lojal, modig och oberörd inför döden.     

Vad kan vi då lära oss från dessa samurajer?  

Eftersom samurajerna ofta befann sig i våldsamma, tragiska och livsfarliga situationer krävdes ett starkt, säkert och stabilt psyke. För att överleva behövde de agera med lugn och självkontroll. Det blev därför viktigt för dessa krigare att på djupet söka efter lösningar på frågor om livet och dödens mening. På så vis utvecklade de en imponerande inre styrka.    

Boken Samurai Mindset undersöker samurajernas mentala träningsmetoder.
Och vår förhoppning är att dessa metoder ska hjälpa dig utveckla din mental styrka i vardagen. 

Denna bok utkommer den 24/5.

Igor Ardoris är mental tränare, mindfulnesslärare, pedagogisk konsult och skaparen av Budo Mental Träning.
De senaste tio åren har Igor bland annat utbildat elitidrottare, lärare, poliser, ambulanssjukvårdare och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer.