Buena Vida AB betyder "det goda livet", vilket vi vill hjälpa andra människor att uppnå.

Buena Vida säljer, marknadsför och distribuerar träningsmaterial för Mental Träning och Personlig Utveckling.

Vårt material är till största del utarbetat av Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl som anses vara ledande inom området.


Buena Vida är också en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildningar inom områdena Mental Träning, NLP och Coaching.

Vi förmedlar även föreläsare som passar för både mindre och större grupper.

Special offers

Best Sellers

Senaste

News